حمایت مک دونالد از دانش آموزان سرطانی در استرالیا

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: رستوران های زنجیره ای مک دونالد اقدام به حمایت مالی و روحی از دانش آموزان مبتلا به سرطان در استرالیا کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان به نقل از گلوبال هند، مدیریت رستوران های زنجیره ای مک دونالد از تاسیس موسسه ای غیر دولتی به منظور حمایت از دانش آموزان مبتلا به سرطان در استرالیا خبر داد.

اهداف این موسسه حمایت های مالی و روحی از دانش آموزان سرطانی و خانواده های آنان است و این نهاد غیر دولتی بخشی از هزینه های درمان و تحصیل و تفریح دانش آموزان مبتلا به سرطان در استرالیا را برعهده می گیرد.
 
موسسه مک دونالد تاکنون به منظور شناسایی دانش آموزان مبتلا به سرطان،‌از 10 هزار مدرسه و بیمارستان تحقیق به عمل آورده است تا بتواند پوشش حمایتی خوب و گسترده ای از تمام دانش آموزان سرطانی در استرالیا به عمل آورد.
 
ایجاد امید و روحیه بخشی و فراهم آوردن فضای تفریحی از جمله اهداف مهم این موسسه اعلام شده است.

Related posts

Leave a Comment