حضور 27 دانش آموز دختر خراسان رضوی در مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور

خبرگزاری فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، براتعلی منصوریان اظهار کرد: دانش آموزان باید به سوی آموختن علوم دینی و قرآنی ترغیب شوند که هدایت افراد باید با تمسک به قرآن صورت بگیرد.

وی با اشاره به آیات سوره نسا تاکید کرد: افرادی که به قرآن و هدایت الهی روی می آورند در بهشت جاودان پروردگار جای دارند و از سرنوشت پاک و پاکیزه ای بهره مند می شوند.
 
معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: سرنوشت بدی در انتظار کافران است و در دوزخ به بدترین عذاب ها گرفتار می شوند که با عبرت آموزی از این آیات می توان درس های مهمی را فرا گرفت.
 
منصوریان دانش آموزان قرانی را راه یافتگان به سوی رستگاری نهایی عنوان کرد و گفت: دانش آموزان قرآنی به سوی رستگاری نهایی هدایت شده اند و شعله این دانش آموزان هیچ گاه خاموش نمی شود.
 
وی در زمینه تعداد دانش آموزان شرکت کننده استان در این دوره از مسابقات تصریح کرد: ۲۷ نفر از دانش آموزان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

Related posts

Leave a Comment