تفاوت نظام «دوری» با نظام «دوره‌ای» در آموزش و پرورش

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: مدیرکل آموزش ابتدایی آموزش وپرورش بااشاره به تفاوت نظام «دوری» با «دوره‌ای»،گفت:نظام دوری در تعداد معدودی از مدارس در حال اجرا است که اگر بررسی‌های این طرح مثبت باشد، به دیگر مدارس تعمیم داده می‌شود.

صادق صادق‌پور در گفتگو با خبرگزاری فرهنگیان درباره تفاوت نظام دوری و دوره‌ای در وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: نظام «دوری» به نظامی که معلم از پایه اول تا سوم ابتدایی با دانش‌آموزان بوده است، گفته می‌شود.

وی افزود: نظام «دوره‌ای» نظامی است که سه پایه اول ابتدایی در یک مدرسه و سه پایه دوم دوره ابتدایی در مدرسه دیگر تحصیل می‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نظام دوری در تعداد معدودی از مدارس در حال اجرا است و ما موفقیت این طرح را بررسی خواهیم کرد.

صادق‌پور تصریح کرد: سال گذشته پژوهشی را درباره اجرای نظام دوری در مدارس انجام داده‌ایم که نتایج نسبتا موفق بوده است، اما با توجه به اینکه در این دوره بیشتر از معلمین منتخب استفاده شده است، احتمال اشتباه در این بررسی‌ها وجود دارد؛ چرا که بهترین معلم‌ها نتایج خوبی هم می‌گیرند.

وی یادآور شد: در گروه دیگری از مدارس ، نظام دوری در حال اجرا است که ما این مساله را ارزیابی می‌کنیم، اگر نتیجه‌ طرح موثر باشد، نسبت به ادامه و تعمیم این طرح اقدام می‌نماییم.

Related posts

Leave a Comment