برگزاری کلاس آموزشی برای مربیان بسیار سازنده است

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: مربی فرزانه از استان لرستان تمرین همدلی و همزبانی را در اردوی ملی مهم ارزابی کرد و گفت: کلاس های اردوی ملی برای مربیان سازنده است.

توران سلیمانیان مربی فرزانه از استان لرستان در حاشیه هشتمین اردوی ملی مربیان پیش آهنگ در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار کرد: برگزاری چنین اردوهایی در آموزش مربیان بسیار تاثیرگذار و انتقال آن به دانش آموزان مهم ارزیابی است.

وی که یکی از مربیان اردو اولی بود، به برگزاری کلاس های آموزشی در این اردو اشاره کرد و افزود: در این اردو برای مربیان کلاس و کارگروه آموزشی برگزار می شود که این کلاس ها بسیار سازنده خواهد بود.

سلیمانیان بیان کرد: روش برگزاری اردوی امسال بسیار بهتر از سال های پیش است چرا که روش آزمون نیز گنجانده شده است و آن دسته از مربیانی که نیاز به آموزش دارند، تحت آموزش قرار می گیرند.

این مربی فرزانه از شهرستان بروجرد عنوان کرد: در بخش نمایشگاه اردوی ملی صنایع دستی هر استان به نمایش گذاشته شده و همچنین در چادرهای 9 نفره متشکل از مربیان استانی همدلی و همزبانی یاد داده می شود.

وی گفت: مربیان در این اردو آموزش مسایل را تمرین و تکرار می کنند و این باعث می شود که در فعالیت های خود پیشرفت کنند.

Related posts

Leave a Comment