باید مربیان باانگیزه برای تشکیلات پیش آهنگی انتخاب شوند

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: سرپرست کمیته هویت تشکیلاتی و نظام جمع در اردوی ملی اظهار داشت: اگر در سطح استان ها مربیان با انگیزه و علاقه مند انتخاب شوند و به آموزش ها ورود کنند، انگیزه بیشتری نیز در دانش آموزان و خانواده ها ایجاد خواهد شد.

مریم دلاوری در چهارمین روز از اردوی ملی پیش آهنگان فرزانه در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان ، یکی از مهم ترین محاسن اردوی امسال را برگزاری آزمون ها دانست و گفت: آزمون ها باعث شدند مربیان انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا کنند چون باید بتوانند پاسخگو باشند.

دلاوری در همین خصوص اضافه کرد: البته تعداد زیادی از مربیان جدیدالورود به علت اینکه در خصوص این آزمون ها توجیه نیستند دچار استرس شده اند؛ اما واقعیت این است که این آزمون ها فقط به منظور تعیین سطح و تقسیم بندی آموزش های لازم گرفته می شود تا مسئولان بدانند در آینده چه دوره هایی را برای مربی مورد نظر برگزار کنند.

سرپرست کمیته هویت تشکیلاتی و نظام جمع که از نخستین دوره آموزشی مربیان فرزانه در رامسر به عضویت تشکیلات پیش آهنگی درآمده و در حال حاضر به عنوان مدرس کشوری و از عوامل اجرایی با این اردوی ملی همکاری می کند در پاسخ به این پرسش که «چه پیشنهادی برای شکوفایی هرچه بیشتر تشکل های پیشتاز و فرزانه دارید؟ » گفت: اگر در سطح استان ها مربیان با انگیزه و علاقه مند انتخاب شوند و به آموزش ها ورود کنند انگیزه بیشتری نیز در دانش آموزان و خانواده ها ایجاد خواهد شد.

وی افزود: مربی اگر به درستی انتخاب شود، می تواند خانواده ها را توجیه کند که هدف از جذب دانش آموزان در تشکیلات پیش آهنگی تربیت اجتماعی دانش آموز است. آنها در اینجا تربیت معرفتی می شوند و یاد می گیرند که چگونه در شرایط سخت زندگی کنند. وقتی خانواده ها درخصوص خروجی تشکل توجیه باشند خودشان بزرگ ترین مبلغ آن خواهند شد.

Related posts

Leave a Comment