استفاده از آزمون در کنار آموزش، از نقاط مثبت اردوی ملی امسال است

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: سرپرست مربیان پیش آهنگی استان سیستان و بلوچستان استفاده از آزمون در کنار آموزش را از نقاط مثبت هشتمین اردوی ملی برشمرد.

نازی ناسزایی یکی از سرپرستان پیش آهنگان استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان از حضور در هشتمین اردوی ملی پیش آهنگان و فرزانگان خواهران به همراه 21 تن از مریان فرزانه از این استان خبر داد و گفت: این هشتمین باری است که در این اردوهای ملی شرکت می کنم.

ناسرایی برگزاری چنین اردوهایی را در آموزش مربیان بسیار تاثیرگذار دانست و انتقال آن به دانش آموزان را مهم ارزیابی کرد.

وی افزود: روش برگزاری اردوی امسال بسیار بهتر از سال های پیش است چرا که روش آزمون نیز گنجانده شده است و آن دسته از مربیانی که نیاز به آموزش دارند، تحت آموزش قرار می گیرند وآن دسته از مربیانی که از آمادگی خوبی برخوردارند می توانند به سطوح بالاتر ارتقا یابند.

ناسزایی وضعیت تشکیلات پیش آهنگی در استان سیستان و بلوچستان را به طور کلی مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت:با توجه به نگرش های جدیدی که در حوزه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است، شاهد رشد این تشکیلات در مدارس خواهیم بود و احیای چنین اردوهایی ملی سبب به روز شدن مربیان شده و حضور دانش آموزان در مسائل تربیتی سازنده است.

Related posts

Leave a Comment