اختتامیه یازدهمین جشنواره کشوری روشهای فعال تدریس

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش : اختتامیه یازدهمین جشنواره کشوری روش های فعال تدریس مبتنی بر فناوری درس ریاضی ۳ رشته علوم تجربی با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در دهکده ورزشی چهارباغ به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، خسرو ساکی در مراسم اختتامیه این جشنواره  اظهارکرد: با توجه به وظایف آموزش و پرورش در تربیت منابع انسانی و حجم فعالیت آن که در دورترین نقطه کشور تنها نماینده دولت در آن بخش می باشد، آموزش و پرورش تاثیر گزارترین دستگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تشریح سیاست های پنج گانه وزیر آموزش و پرورش افزود : معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در راستای این سیاست ها با برگزاری طرح های مانند طرح تعالی مدیریت که باعث شد پس از سال ها که مدیریت به صورت تجربی در مدارس انجام می شد تحول علمی در این خصوص صورت گیرد.

Related posts

Leave a Comment