احکام رتبه بندی معلمان باید قبل از شروع مدارس صادر شود

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: وزیرآموزش و پرورش در سفر استانی به هرمزگان به مجموعه های مختلف این وزارتخانه تاکید کرد که احکام رتبه بندی معلمان تا قبل از مهرماه و بازگشایی مدارس صادر شود.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، علی اصغر فانی در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و روسای آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهارکرد: طرح رتبه بندی آغاز یک راه برای پاسخ به خواسته معلمان باهدف ایجاد زمینه ارتقای مهارت های حرفه ای، افزایش حقوق و مزایا به نسبت سایرکارکنان دولت و ارتقای منزلت و جایگاه معلمان در سطح جامعه اجرایی می شود.

طرح رتبه بندی و کاری هفت ماهه

وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: این طرح نتیجه هفت ماه تلاش آموزش و پرورش در دولت بود که با نگاه ویژه دولت به ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش، در 27 اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید و دولت در گام اول یک هزار و350 میلیارد تومان را به این امراختصاص داد.

صدور احکام قبل از مهر

وی با بیان این که احکام معلمان باید قبل از مهرماه در آستانه بازگشایی مدارس صادر شود ، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح تلاش های دولت درجهت پاسخ به مطالبات فرهنگیان شریف عینی تر خواهد شد.

 

شروعی خوب اما ناکافی

فانی گفت: اگر چه این امر یک شروع خوبی است اما کافی نیست وباید تلاش کنیم آنچه شایسته این قشرشریف است محقق شود.

معیارهای رتبه بندی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جزییات این طرح نیزخاطرنشان کرد: معلمان در طرح رتبه‌بندی، بر اساس مدرک تحصیلی‌، سابقه، سنوات خدمتی، تشویقات و دیگر معیارها و ملاک‌های مورد طبقه‌ بندی و تقسیم‌بندی واقعی قرار می‌گیرند که در حقیقت ارتقای منزلت و جایگاه معلمان هدف گذاری شده است.

تمرکززدایی در حال اجرا است

وی با بیان اینکه سیاست تمرکززدایی درآموزش و پرورش با قوت و قدرت درحال اجراست، بیان کرد: اگرچه هنوز کار جدی در این رابطه صورت نگرفته است وابتدای راه هستیم اما ازآنجاییکه این مهم زمینه بروزخلاقیت ها و نوآوری ها را در مناطق ایجاد خواهد کرد و باعث پویایی نظام تعلیم و تربیت خواهد شد در شمار اولویت های وزارت آموزش و پرورش قراردارد.

ارتقای مدیریت آموزشگاهی

فانی همچنین ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از دیگر سیاست‌های این وزارتخانه برشمرد و اظهارکرد: افزایش توانمندی ، انگیزه و اختیارات مدیران مدارس از مزایای این طرح است که راه آورد آن نیز ارتقای مدیریت آموزشگاهی خواهد بود.

وزیرآموزش و پرورش دستاوردهای آموزش و پرورش استان را مورد تقدیر قرار داد و گفت: بخشی از دستاوردها که در قالب نمایشگاه مورد بازدید قرارگرفت نشان می دهد نگاه برنامه محور می تواند دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد و وزرات آموزش و پرورش از این نگرش و روند حمایت جدی خواهد کرد.

وی با اشاره به نشست شورای اداری استان واعلام حمایت از روند توسعه زیرساخت های آموزش و پرورش بیان کرد: دراین نشست وزارت آموزش و پرورش متعهد شد به هر میزانی که از اعتبارات عمرانی استان به امر خطیر مدرسه سازی اختصاص یاید معادل ریالی آن را آموزش و پرورش مشارکت کند که این امر می تواند تحول خوبی را در توسعه زیر ساخت های آموزش و پرورش ایجاد کند.

فانی سیاست از بوم تا بوم را درراستای تامین نیروی انسانی ماندگار از جمله برنامه های محوری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: این طرح زمینه کاهش مشکلات ناشی از نقل و انتقال معلمان را به دنبال دارد و باعث ثبات بیشتری در ساماندهی نیروی انسانی خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد شد.

Related posts

Leave a Comment