آموزش و عضوگیری مربیان پیش آهنگی در مدارس کشور از اول مهرماه

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: معاون اجرایی اردوی ملی پیش آهنگی از آموزش و عضوگیری مرییان پیش آهنگی در مدارس کشور از اول مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، اردشیر دهقانی معاون اجرایی هشتمین اردوی ملی پیش آهنگان پیشتاز و فرزانه در بخش خواهران که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است، ضمن سپاسگزاری از مدیران سازمان دانش آموزی سراسر کشور و مربیان پیش آهنگی، ازآغاز فصل جدیدی در نظام تربیتی خبر داد.

وی افزود: در نظام تربیتی فصل جدیدی در رویش کار و تلاش و فعالیت های تربیتی آغاز شده است که این فصل جدید می تواند نظام تعلیم و تربیت را در حوزه پرورشی متحول کند که این هدف در سایه فعالیت های پیش آهنگی امکان پذیر است.
 
دهقانی ادامه داد: اولین دوره آموزش مربیان پیش آهنگی از اول مهر در مدارس آغاز به کار می کند و پس از آن عضوگیری در مدارس صورت می گیرد.

Related posts

Leave a Comment