آموزش های اردویی لازمه پیشرفت جامعه است

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: مربی پیش آهنگ پیشتاز استان کرمان گفت: اگر بخواهیم گام موثری در اعتلا و پیشرفت جامعه برداریم لازم است تا دانش آموزان را با آموزش های اردویی و زندگی در شرایط سخت آشنا کنیم .

مهدی دستوری در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار داشت : تجربیاتی که در اردوی ملی یک مربی کسب می کند بسیار ارزشمند است و نمی توان از تاثیر آن بر عملکرد مربیان در مدرسه غافل بود .

وی افزود: کارگاه های آموزشی و ارزیابی در اردوی ملی برای مربیان بسیار موثر تر از کلاس های تئوری است و در این کارگاه ها مربیان می توانند توانمندی های خود را ارتقا دهند .

مربی پیش آهنگ پیشتاز استان کرمان خاطر نشان کرد: اردوی ملی کمک می کند تا با ایجاد رقابت سالم مربیان اندوخته های خود را افزایش دهند و موفقیت بیشتری را در عمل کسب کنند .

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم دانش آموزان را جامعه پذیر و اجتماعی تربیت کنیم می توانند در آینده نیاز های خود و جامعه را با تلاش ، همدلی و همزبانی تامین کنند .

دستوری ادامه داد: اردوی ملی نیاز جامعه رو به پیشرفت ایران است و این اردو ها کمک می کند تا مسیر پیشرفت را با گام های بلندتری طی کنیم .

Related posts

Leave a Comment