آغاز فعالیت آموزشی مربیان پیش آهنگ فرزانه مازندران در کارگروه امید

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: مربیان پیش آهنگ فرزانه در دومین روز هشتمین اردوی ملی سازمان دانش آموزی در کارگروه امید ایستگاههای آموزشی نظری و عملی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان، در دومین روز از هشتمین اردوی ملی مربیان پیش آهنگ فرزانه، گروه مازندران با عنوان “امید” در برنامه هایی تحت عنوان آشنایی با گروه ها و فرقه های نوظهور، هدایت و رهبری تشکیلات، پروژه و اجاق های صحرایی، مخابرات و جهت یابی، امداد و نجات و کمک های اولیه و هویت تشکیلاتی و نظام جمع فعالیت خواهد کرد.
ایستگاه آموزشی “هدایت و رهبری تشکیلات” با حضور داوود روستایی، قائم مقام وزیر در سازمان دانش آموزی در مسجد نور اردوگاه شهید باهنر تشکیل شد.

روستایی در بخشی از این کلاس آموزشی به تشریح قوانین رهبری در تشکیلات پرداخت و گفت: نخستین قانون توانمندی رهبری است که در پیگیری امور و نیز مطالعه مستمر نمود می یابد. همپنین تدبیر که به معنای این است که رهبر باید بیش و قبل از اعضای گروه بداند.
روستایی در ادامه به قانون هدایت اشاره کرد و افزود: رهبر باید هادی باشد نه متصدی. هدایتگری از مربی است و میدان داری از دانش آموز. همچنین ارتباط قلبی با اعضای گروه و نیز پیشتازی و جلوداری از دیگر خصوصیات یک رهبر است.
وی بر امید و نشاط در رهبری تاکید کرد و افزود: امید ونشاط بایددر ذات رهبر گروه باشد که اگر کمرنگ است باید پرورش داده شود و اگر وجود ندارد باید تقویت شود. امید و نشاط در نهایت فاصله بین مربی و دانش آموز را از بین می برد.

هشتمین دوره اردوی ملی مربیان پیش آهنگ فرزانه از تاریخ 28 مردادماه در اردوگاه شهیدباهنر تهران در حال برگزاری است.

Related posts

Leave a Comment