آغاز به کار اردوی ملی پیش آهنگان پیشتاز و فرزانه بخش خواهران

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: هشتمین اردوی ملی مربیان پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی کشور در اردوگاه شهید باهنر آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، هشتمین اردوی ملی مربیان پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی کشور صبح امروز 5 شنبه 29 مردادماه با حضور جمعی از مربیان بخش خواهران از سراسر کشور کار خود را در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز کرد.

در این اردوی 4 روزه، 6 کارگروه برگزار می شود این کارگروه ها تحت عنوان امید، تدبیر، اعتدال، دولت و ملت، همدلی و همزبانی فعالیت خود را آغاز می کنند.

در مراسم افتتاحیه داوود روستایی قائم مقام سازمان دانش آموزی به تبیین اهداف برگزاری این اردوی 4 روزه می پردازد.

Related posts

Leave a Comment