همکاری با واژه نیوز

نحوه همکاری با واژه نیوز:

1- خبرنگار افتخاری:

شما میتوانید جزء خبرنگاران افتخاری واژه نیوز شوید و اخبار موثق در زمینه آموزش و پرورش از هر نقطه کشور عزیزمان را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در واژه نیوز ثبت شود.

2- عکاس افتخاری:

شما میتوانید جزء عکاسان افتخاری واژه نیوز شوید و اخبار موثق در زمینه آموزش و پرورش و معلمان از هر نقطه کشور عزیزمان را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در واژه نیوز ثبت شود.

3- نویسنده افتخاری اخبار:

شما میتوانید جزء نویسندگان افتخاری واژه نیوز شوید و اخبار مرتبط با آموزش و پرورش و معلمان را در سایت واژه نیوز ثبت کنید. به شما یک نام کاربری و پسورد داده میشود و میتوانید مطالب را مستقیما در واژه نیوز ثبت کنید تا پس از تایید مدیریت ارشد سایت یا حتی بدون نیاز به تایید مدیریت در واژه نیوز نمایش داده شود. اخباری که از دیگر سایتها برداشته میشود با رعایت کپی رایت و ذکر منبع در واژه نیوز ثبت میشود.

4- نویسنده افتخاری مقالات آموزشی و تربیتی:

شما میتوانید جزء نویسندگان افتخاری بخش مقالات آموزشی و تربیتی واژه نیوز شوید و مقالات آموزشی و تربیتی را در سایت واژه نیوز ثبت کنید. به شما یک نام کاربری و پسورد داده میشود و میتوانید مطالب را مستقیما در واژه نیوز ثبت کنید تا پس از تایید مدیریت ارشد سایت یا حتی بدون نیاز به تایید مدیریت در واژه نیوز نمایش داده شود. مقالات و مطالبی که از دیگر سایتها برداشته میشود با رعایت کپی رایت و ذکر منبع در واژه نیوز ثبت میشود.

در صورت تمایل به همکاری لطفا به این آدرس ایمیل بزنید:  vajenews.ir@gmail.com